Život je tak pestrý jako paleta s barvamiŽivotopis

Malířka Věra Kubík Kdolská se narodila v Olomouci a do svých 18 let žila v Bludově. Již na tehdejší ZDŠ projevovala zájem o kreslení a modelování. Její zájem byl posílen skutečností, že se mohla seznamovat a obdivovat tvorbu bludovského rodáka a významného českého malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara, z nichž něteré se nacházely právě na bludovském zámku. Autor je širší veřejnosti znám nejen jako malíř, ale proslul zejména jako první ilustrátor knihy Boženy Němcové "Babička".

 

Po studiu na výtvarných školách v Bruntále a v Olomouci, kde si osvojila řadu výtvarných technik, našla uplatnění ve známém pražském podniku - Umělecká řemesla. V tamní sklářské dílně se věnovala především malbě, sklomalbě a mozaice. Realizovala řadu výtvarných návrhů známých umělců jako byli prof. Karel Svolinský a prof. Cyril Bouda. Podílela se na rekontrukci uměleckých děl a památkových objektů v celé tehdejší Československé republice.

 

Postupně se systematicky věnovala vlastní malířské tvorbě. Od počátku byla ovlivněna především realistickými tendencemi v tradici českého výtvarného umění i když se poučovala z tvorby starších, především holandských autorů. Těžištěm její malby se stalo zobrazení české krajiny. Její výstavy ale vždy obsahovaly také náměty květin, portrétů a zátiší.

 

V posledních letech se její pozornost soustředila na zobrazení krajiny Šumavy, zejména oblasti kolem vimperka, kde tráví značnou část roku, okolí Boubínského lesa a řeky Vydry či okolí Strakonic. Zpracovává také náměty pražské, jako okolí Pražkého hradu a Malé Strany.

 

Tato malířka patří k autorům s častými výstavními aktivitami a proto se s její tvorbou setkávají nejen lidé v České republice, ale i v zahraničí, kupříkladu v SRN, Rakousku, Švýcarsku. Její obrazy jsou v rukou sběratelů i v USA a Japonsku.

 

Věra Kubík-Kdolská

Narozena r.1946. Studium na výtvarné škole do r.1964 u prof. Kotyzy a Šebestíka. Výtvarná činnost v ateliéru ak. mal. Jiřičky, kde se realizovala díla prof. Svolinského, Baucha, Fully. Obrazy vystaveny v galeriích USA, Švýcarska, SRN a ČR.